Zagrozenie wybuchem i pozarem

Urządzenia dane do lektur w dziedzinie zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do brania w dziedzinach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm związanych z ostatnią dyrektywą, która stosuje szczegółowe wymagania jeśli chodzi o poszczególne produkty. I warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych działających w poszczególnych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą zawsze być inne z informacją, również nie mogą zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgody z aktywnym udziałem wybranej firmy notyfikowanej. Na wstępu XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego miejsca do korzystania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło to do wielu pożarów oraz eksplozji, których winą były oleje palne i tworzący się metan. Jako, że problem jest matką wynalazków, więc po wielu wypadkach zastosowano inne modele olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model historyczny jest samotnym z wielu potwierdzeń, że korzystanie się do dużych wartości, połączonych z efektami w powierzchni zagrożenia wybuchem jest poważnym obowiązkiem każdego pracodawcy i pracownika. Wada tego celu powoduje zarówno straty w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak przekazuje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian będącym na celu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Dawanie się do powszechnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest naczelną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to jednak ważnymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego wykonania pracy, niepodawanie się do zasad etc. Łączenie się do zasady ATEX i umów z nią powiązanych jest istotnym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego i usług połączonych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w ostatnim dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie właśnie bierz się do użytkowania artykułów z dobrymi normami, ale przemyśl następstwa swoich decyzji!