Para wodna w powietrzu

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Dopasowuje się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest mały ciężar dobry również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy może stanowić zdatna do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w odpowiedź z wodą w typowych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej efektywne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana wyłącznie w niniejszych pomieszczeniach, co do których korzysta się pewność, iż nie przechodzą w nich wszyscy. Z wycieczki na wysokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić szkodliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.