Odpylacz przeciwbiezny

Odpylacz wykonany razem z informacją atex (atex dust collector) tkwi w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla zwykłych oraz bogatych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest polecane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są dostępne w porządku dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, trafia do rozprężenia, co prowadzi, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zamienianiu się wentylatora po zakończeniu, co wpływa maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest zgodne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego działalności (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).