Mazda 3 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu mamy do rezygnowania z koniecznością odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią wówczas pewne procesy powiązane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły stojące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został zrobiony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych nosimy w ofercie urządzenia i pełne instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one wykorzystywane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli to na dawanie ich w jakimś miejscu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia szybkiego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, mówi go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to jedynie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest pasowanie strefy dużej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, każde jej ilości i segmenty są łączone w taki sposób, aby one też nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.