Higiena i bezpieczenstwo pracy przy komputerze

Wszystka firma zobowiązana jest do pytania o bezpieczeństwo swoich pracowników. W szczególności traktuje to przedsiębiorstw, które w bezpośredniej działalności korzystają z niebezpiecznych materiałów. Zdrowie a zarabianie ludzi chodzących w takich warunkach powinno być poprzez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z perspektywą spotkania w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Dotyczy to pewnie tylko przedsiębiorstw, w jakich kojarzone są łatwopalne materiały, mogące robić atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć również ciecze, gazy, jak również mocno rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/ibard24/

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z jakimi styczność są pracownicy, należy w centralnej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Dotyczy ono o tym, jakie materiały powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, mówi o tym, że tworzy on wszystkiej oceny ryzyka, które jest powiązane z perspektywą spotkania w tle pracy atmosfery wybuchowej. Jest ostatnie tzw. "ocena ryzyka", która obejmuje między innymi będące elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo życie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) obsługiwane przez pracodawcę instalacje, substancje i mieszaniny, zachodzące pomiędzy nimi przebiegi i ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Ważne jest także uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie potrafią żyć w każdy sposób połączone otworami z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sprawie zagrożenia, one również nie będą bezpieczne.

Po skończeniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany istnieje również, zgodnie z wyjątkiem 7.1 Rozporządzenia, do przygotowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się produkować z kilku zasadniczych części, zawierać spis treści i oświadczenia pracodawcy o świadomości ciążących na nim słów. Do kluczowych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, dana o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a dodatkowo dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien też zawierać grafiki i plany obiektu.

W celu sporządzenia prawidłowo wysoko wymienionej dokumentacji warto zastosować z pomocy specjalistów. Życie i zdrowie gości jest przecież najważniejsze i warto mieć gwarancję, że prawidłowo dokonaliśmy oceny ryzyka.